نقد و تحلیل

۱۹۹۴۹۵۸
بازخوانی دولت‌های پس از امام خمینی(ره)؛ دولت سازندگی عامل استحاله جریان چپ/ وحشت رفرمیست‌ها از آمریکا
بهمن ۲۵, ۱۳۹۴
۲۰۰۹۱۰۲۲۱۹۱۵۰۵t350-mos2
رفتارشناسی پدر معنوی رادیکال ها
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
امام خمینی(۶)
انقلاب خمینیون در مسیر شدن
بهمن ۱۹, ۱۳۹۴
۱۳۹۴۱۱۱۲۱۵۳۰۴۳۷۵۰۷۰۱۵۷۹۴
اختلاف جریان چپ با هاشمی از مجلس سوم تا انتخابات خبرگان نود و چهار
۱۹۷۷۳۱۲
بازخوانی سیاست خارجی پس از امام خمینی(ره): اولین ارتباط دولت هاشمی باآمریکا در سال۶۹/ سیاست خارجی تکنوکراتی
۵۹۸
مروری بر جریان سازش؛ از قطعنامه ۵۹۸ تا‌توافق‌هسته‌ای
۱۴۰۶۲۲۱۷۳۸۳۲_hashemi_304x304_bbc_nocredit
له شدن مردم زیر چرخ سازندگی و تکنوکرات ها
بهمن ۱, ۱۳۹۴
۲۰۱۳۰۴۱۲_۰۹۱۳۱۴
خشت اول و دیوار کج توسعه اقتصادی
۴۶۳۷۱_۶۲۴
خوش بینی مفرط به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی چه بر سر ایران آورد؟
afsanjani ahmadinejhad
تعبیر غربی‌ها از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای هاشمی از اقتصاد دولتی به آزاد
دی ۱۲, ۱۳۹۴
marasem e bey`at ba khamenei
یادداشت ۵۹۸؛ دوباره خمینی…